Driftsstøtte

Bidrag til driften af OY-BPB

Siden 1992 har vi holdt OY-BPB på vingerne. Det vil vi gerne gøre mange år endnu, så gi’ os gerne en økonomisk håndsrækning. Tegn et medlemskab og bliv en del af os!

Hvis du ikke er interesseret i et medlemskab, kan du støtte os med et bidrag. Alle bidrag hjælper, små som store, og vi håber, at også DU vil være med til at sikre fremtiden for OY-BPB.

“Den Gamle Dame” er krævende i mange henseender, og det nylige motorskift har gjort et meget stort indhug i vores kassebeholdning. I 2023 skal hun gennemgå det store, lovpligtige IRAN-eftersyn, som er meget bekosteligt.

Der er desværre også andre tunge udgiftsområder, hvor det er umuligt at skære ned. Det drejer sig om hangarleje, forsikringer, reservedele, lovpligtige eftersyn og uddannelse af piloter. Alt dette for at kunne tilbyde vores skattede medlemmer mulighed for at få luft under vingerne i et ægte veteranfly med den fantastiske lyd fra to stempelmotorer.

Det er nemt at give et bidrag på vores side med online betaling

Bidrag kan også indsættes på reg. nr. 9309 – konto 2090009047, mærket “Bidrag” husk at skrive dit navn, eller betales med MobilePay17682.

Spørgsmål kan sendes til kasserer@dc3vennerne.dk

På forhånd tak for din støtte.
DC-3 Vennernes bestyrelse

Orientering om skattefradragsregler

Når du støtter DC-3 Vennerne, har du mulighed for at trække dit bidrag fra i skat.

Man kan maksimalt trække 17.700 kr. fra i 2023.

DC-3 Vennerne sørger for at indberette dit bidrag til Skat. For at kunne gøre dette, skal vi kende dit CPR-nr. – eller for firmaer, deres CVR-nr. Når DC-3 Vennerne har indberettet beløb og CPR-nr., vil beløbet fremgå på skatteårsopgørelsen for 2022.

Du kan oplyse CPR-nr. sikkert på:

Din brugerkonto på vores hjemmeside. Virksomhedens CVR-nr. kan oplyses samme sted.

Via Microsoft Forms på https://forms.office.com/r/3vXnZXg2kP

På telefon til Jørgen Klitten på 2238 0682.

I indbetaleroplysningerne hvis du giver et bidrag via vores online betaling

Testamente og arv

DC-3 Vennerne er fritaget for at betale boafgift til staten. Det betyder, at hvis du testamenterer et beløb til os, går det ubeskåret til OY-BPB.

Opdateret 25.01.2023