Foreningernes historie

DC-3 Vennerne og Foreningen For Flyvende Museumsfly

Historien om tilblivelsen af de 2 foreninger er ikke komplet. Den er stykket sammen af det, vi kunne finde i forskellige tidsskrifter samt hvad medlemmer kan huske. Der kan også mangle navne på personer, der var med i arbejdet.

Har du oplysninger eller tilføjelser, må du meget gerne sende dem til os på webmaster@dc3vennerne.dk

Opstarten

Efter at have fløjet med OY-BPB i små 10 år, ville Bohnstedt-Petersen A/S ikke længere have ansvar for flyet – det skulle tilbage til Tøjhusmuseet. Flyet gik en usikker fremtid i møde som enten museumsgenstand eller, endnu værre, blive solgt til udlandet.

På initiativ fra Svend K. Hermansen blev der nedsat en gruppe af piloter og teknikere fra Eskadrille 721, der også havde fløjet OY-BPB hos Bohnstedt-Petersen. De gik i gang med at finde en løsning, så OY-BPB kunne forblive på danske hænder og – naturligvis – flyvende.

Svend K. Hermansen var, sammen med gruppen, en utrættelig drivkraft i arbejdet med at sikre OY-BPB en fremtid som flyvende klenodie. Foruden ham talte gruppen bl.a. Hans Peter Hermansen, Erik Brøgger, Jane Petersen og Mette Thorsen.

Arbejdet omfattede en intensiv diskussion af, hvordan organiseringen af arbejdet skulle foregå. Det var vigtigt, at have sikkerhed for, at vedligehold af flyet og flysikkerheden var i højsædet, samtidig med at der skulle sikres en professionel tilgang til den daværende luftfartsmyndighed i Danmark – Statens Luftfartsvæsen. Ligeledes ønskede man at tage højde for, at der måske kunne indlemmes og driftes andre fly end DC-3.

Det var desuden også magtpåliggende, at få en aktiv organisation, som kunne stå for indsamling af penge til drift. Man var opmærksom på, at det ikke var helt små beløb, der skulle til. Det var også vigtigt at have en organisation, som kunne skabe spændende og gode oplevelser for medlemsskaren. Derfor blev det besluttet at dele arbejdet og ansvaret op i 2 foreninger.

Der skulle bl.a. udarbejdes vedtægter, et stort arbejde som Mette Thorsen stod for, og Hasse Resenbro stod for økonomien. Bjørn Nielsen fra Tøjhusmuseet var en stor hjælp i samarbejdet, og han kom til at sidde i FFFM’s første bestyrelse som repæsentant for museet.

Den store indsats resulterede den 05.11.1991 i stiftelsen af “Foreningen For Flyvende Museumsfly” og “DC-3 Vennerne”.

Umiddelbart efter de stiftende generalforsamlinger udsendte FFFM en pressemeddelelse, som blev bragt i mere end 40 aviser og blade landet over, bl.a. i Børsen den 13.12.1991.

Den 09-06-1992 blev udlånsaftalen underskrevet. Ved et festligt arrangement den 22.08.1992, hvor ca. 400 mennesker mødte op på Grønholt Flyveplads ved Hillerød, overdrog  Bjørn Nielsen formelt OY-BPB til Foreningen for Flyvende Museumsfly. TV Lorry og TV-avisen bragte et indslag fra overdragelsen. En artikel om begivenheden og arbejdet blev bragt i Berlingske Tidende dagen efter.

Det første år

Begge foreninger havde søgt Told- og Skattemyndighederne om skattefrihed, og det blev bevilliget med baggrund i “Foreningernes virke for bevarelse af historiske fly og det heraf følgende almennyttige formål”. FFFM blev desuden fritaget for betaling af benzinafgift og moms.

I starten af 1992 var der ca. 250 medlemmer i DC3V, et enkeltmedlemsskab kostede 100 kr. og husstandsmedlemsskabet kostede 180 kr. Interessen var stor, og ved udgangen af året var der 518 enkeltmedlemsskaber og 72 husstandsmedlemsskaber.

Formand for DC3V var Susanne Brøgger, og Jane Petersen var kasserer og stod for “Oplysning og indmeldelse”. Hos FFFM var formanden Svend K. Hermansen, og Erik Brøgger varetog oplysning om foreningen.

Flyveture

Allerede i 1992 blev de første medlemsflyvninger gennemført. Banen i Grønholt var for kort til en godkendelse til at medbringe passagerer, så turene afgik fra Roskilde Lufthavn. I cockpittet kunne man møde:

Svend K. Hermansen: 1. pilot, 8.500 flyvetimer hvoraf 5500 på DC-3.
Jørgen Poulsen: 1. pilot, 13.000 flyvetimer hvoraf 4000 på DC-3.
Hugo Bach Jensen: 1. pilot, 9.500 flyvetimer hvoraf 1600 på DC-3.
Carl Hansen: 1. pilot, 7.500 flyvetimer hvoraf 200 på DC-3.
Hans Peter Hermansen: 2. pilot, 700 flyvetimer hvoraf 60 på DC-3.
Bjarne Andersen: Maskinist, 3.800 flyvetimer hvoraf 1. 500 på DC-3.
P.E.W. Jensen: Maskinist, 4.200 flyvetimer hvoraf 80 på DC-3.
John E. Madsen: Maskinist, 60 flyvetimer på DC-3.

Generalforsamlinger november/december 1992

På foreningernes generalforsamliger kom bestyrelserne til at se sådan ud:

Generalforsamling 03.12.1992
Foreningen For Flyvende Museumsfly
Hans P. Hermansen (formand)
Jørgen Vollbrecht (næstformand)
Jørgen Poulsen (kasserer)
Arne Frisch
Erik Brøgger
Jens P. Sodemann
Ole Frandsen (Tøjhusmuseets repræsentant)
Suppleanter:
Jonas Sodemann
P.E.W. Jensen

Generalforsamling 24.11.1992
DC-3 Vennerne
Susanne Brøgger (formand)
Jane Petersen (kasserer)
Alex Bankovic
Anker Pedersen
Hans P. Hermansen
Henrik Poulsen
Per Stæhr-Nielsen
Suppleanter:
Jens P. Sodemann
Thor Lange

Opdateret 27.01.2023