Små historier 2023

Den der smører godt, flyver godt
Grin, smil og megen alvor
Reportage fra Airport Tour den 21.10.2023
Der pusles om ”Den gamle dame” i hangar 141
Maintenance Check Flight og TV2 Kosmopol
Motortest 17.03.2023
OY-BPB blev flyttet til hangar 141
Foredrag om Siriuspatruljen

Den der smører godt, flyver godt

Selvom julen står for døren, er vores dygtige teknikere i Hangar 141 stadig i fuld gang. I forbindelse med udførelse af årligt- og 100 flyvetimers eftersyn 2023, var der krav om at udskifte motorolien på begge motorer. Den blev sidst skiftet i september 2022.

Olietønde

Men motorerne har maximalt kørt 2 timer og olien er 1 år gammel.

Måske havde den med tiden mistet smøreevnen, men det måtte komme an på en analyse. Vi sendte en prøve som kostede kr. 1200 til England, for at få fastslået om smøreevnen stadig var intakt.

Svaret var ja!

200 liter smøreolie til en pris omkring kr. 20.000 var sparet! Dem kan vi nu bruge på meget andet til ”Den gamle dame”.

Det er næsten som at få en lille julegave…

Grin, smil og megen alvor

DC-3 Vennerne holdt foredragsaften med tidligere luftkaptajn Stefan G. Rasmussen onsdag den 25. oktober.

“Et ganske almindeligt menneske, der har haft et ganske ualmindeligt liv…”

Det var en aften med et indblik i en tilværelse med mange op og nedture. Ikke kun om havariet med SK751 og SAS, men om en lang karriere i flyvevåbnet og tiden efter SK751.

Fantastisk godt og spændende fortalt, med både humor og alvor.

Tak til Stefan for en meget udbytterig og fin aften.

Stefan G. Rasmussen
Stefan signerer bøger
50 fornøjede tilhørere
Stefan G. Rasmussen

Reportage fra Airport Tour den 21.10.2023

Tag med på DC-3 Vennernes Airport tour lørdag den 21.10.2023 med denne lille reportage fra dagen.

Der pusles om ”Den gamle dame” i hangar 141

Det årlige check + 100 Flight hours af ”Den gamle dame” blev påbegyndt den 27. september i hangar 141 i CPH.

Det forventes at kunne færdiggøres på 10 arbejdsdage. ”Damen” har jo kun været airborne i 58 minutter, men eftersynene er bestemt af kalenderen.

Der skal udføres check af motorer, el, avionics og mekaniske komponenter.

Eftersyn i H141

”Damen” nyder, at der bliver nusset omkring hende så formen holdes og er klar til det store eftersyn, som er nødvendigt for at passagertilladelsen kan generhverves hos Trafikstyrelsen.

Holdet af mekanikere har budt et nyt medlem velkommen: Søren Rasmussen, der er medlem af DC-3 Vennerne, er uddannet som maskinarbejder og har arbejdet med store motorer i sit aktive arbejdsliv.

Søren glæder sig til, at hjælpe med arbejdet i hangar 141.

Eftersyn i H141
Eftersyn i H141
Eftersyn i H141
Eftersyn i H141
Eftersyn i H141

Maintenance Check Flight og TV2 Kosmopol 18.-19.04.2023

Den 18.04.2023 var OY-BPB var på Maintenance Check Flight. Afgang i CPH ca. 14.35 og landing i Roskilde ca. 15.20. Efter tankning gik turen tilbage til CPH.

Se film på YouTube

Fra Kastrup til Roskilde
Fra Roskilde til Kastrup

Den 19.04.2023 var TV2 Kosmopol’s filmhold på besøg i hangar 141. Det kom der en reportage ud af, som blev vist fredag 21.04.2023 kl.19.30.

Se indsalg i TV
Se artikel på nettet

Hans Peter Nielsen forklarer teknikken
DC-3 Vennerne med Lone Sildebrandt og Henry Michaelsen fra TV2 i H141

Motortest 17.03.2023

Præcis på 2 års dagen for OY-BPB’s sidste flyvning blev ”Den gamle Dame” den 17. marts 2023 kørt afsides i CPH, for at få foretaget motortest af begge motorer. Testen skulle foretages med maximal power der bruges ved takeoff.

Begge motorer startede og blev kørt op på fuld power. Data fra de 2 Pratt & Whitney motorer viste, at de ydede det de skulle, og vores teknikere var meget tilfredse.

Alex Rudbech, Svend Strøm, Bert Christensen og Niels Tversted stod for dagens test.

14.-15.03.2023 blev OY-BPB og værkstedsinventar flyttet til hangar 141

Efter stormen Otto’s hærgen over Danmark 17.-18. februar, fik vi besked fra CPH om, at de ved deres besigtigelse af hangar 144 efter stormen, havde konstateret flere skader på bygningen. Det betød, at det blev nødvendigt at flytte ud.

Foredrag med Rasmus Rohde den 09. februar 2023

Torsdag den 09. februar 2023 havde foreningen arrangeret en foredragsaften med Rasmus Rohde. Titlen var ”Grønland – kampen mod tyskerne og Slædepatruljen Sirius”. Der var stor interesse for emnet, og salen fyldtes hurtigt op med ca. 55 tilhørere.

Rasmus Rohde, der er tidligere “Siriusmand” og chef for Slædepatruljen Sirius, har i fire år opholdt sig i Nordøstgrønland og rejst tusinder af kilometer med hundeslæde, båd og fly langs områdets kyster.

Foredragsaften

Rasmus fortalte medrivende og med stor lune om livet som ”Sirusmand” i Grønland. Han fortalte om hele tjenesteforløbet, lige fra uddannelsen i Danmark, ankomsten til hovedstationen Daneborg, træning og forberedelse i Grønland, udlægning af depoter, reparation af alt muligt, bygning af egen hundeslæde, pasning af hundehvalpe, selve patruljeturen på hundeslæde og meget meget andet, til den svære afsked med hundene, når man skulle hjem til Danmark igen. Derudover fortalte Rasmus om pelsjægernes storhedstid i 1920‘erne og 1930‘erne, baggrunden for oprettelsen af de første slædepatruljer, samt historien om kampen mod tyskerne under WWII. Alt var garneret med et flot billedshow.

Slædepatruljens opgave er at overvåge den Nordøstgrønlandske kyst – en slædetur på ca. 3200 km. Ansvarsområderne er: Suverænitetshævdelse, Militær overvågning, Civil politimyndighed, Kontrol af ekspeditioner og Opsyn med dyrelivet.

Patruljen består af 12 mand og ca. 90 hunde. Uddannelsen tager ca. 7 måneder med efterfølgende tjenestetid i Grønland i 26 måneder. I vinterhalvåret foregår patruljeringen med hundeslæde, og om sommeren ved besejling af de isfrie fjorde samt med fly og helikopter. Overnatning foregår i telt, depothytter eller pelsjægernes gamle fangsthytter fra 1920‘erne og 1930‘erne.

Den daglige rutine på slædeturen er først morgenmad, radiokontakt og klargøring til viderekørsel. Derefter slædekørsel 5-70 km eller i 6-10 timer. Afstand og tid varierer meget efter forholdene i landskabet og vind og vejr. Dagen afsluttes med teltning, fodring af hunde og afslapning.

Turen byder på overdådig og storslået natur – når vejret er godt, men alt i alt er det et meget barsk klima, at være på opgave i. Der skal hele tiden tages bestik af forholdene, og man skal indrette sig derefter. Selvom de i dag kan kommunikere med Danborg og få hjælp pr. fly, skal de kunne klare skader og reparationer undervejs, det gælder også på mennesker og hunde.

Slædehundene er hele grundlaget for, at turen kan gennemføres. Der bruges 11–14 hunde pr. slæde, og de kan spændes for slæden på 3 forskellige måder afhængig af forholdene. Det er oplslidende at være slædehund, og selvom de er hårdføre, er de “slidt op” efter ca. 20.000 km’s rejse og går på pension når de er 5-6- år. De bor i “pensionsområdet” på Daneborg resten af deres liv. Det er selvfølgelig vigtigt, at tilføre nye hunde, og et avlsprogram køres hos “Vapperne”, hvor de opfostres med tæt menneskekontakt fra fødslen.

Rasmus fortalte om de meget nære bånd Siriusfolkene får til hundene. Efter en hård dag, hvor man er træt og smågnaven, og makkeren er ligeså, kan man altid sætte sig sammen med hundene og fortælle løs – de lytter tålmodigt og hengivent.

Opdateret 26.11.2023